Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Historien bag mindestenen

Fra "Patruljeførerbladet" august 1945:

"Ved Landsforbundets Hovedbestyrelsesmøde i juni 1945 blev det vedtaget gennem en indsamling blandt Landsforbundets førere at samle midler til få rejst en mindesten over vore kammerater, der faldt under kampen i de fem besættelses -og krigsår.

Stenen skal rejses på "Sletten", Landsforbundets grund ved Himmelbjerget.

Indsamlingen skulle kredsene gå i gang med snarest, en nærmere meddelelse udsendes gennem en kredsførerskrivelse og i Førerbladet".

Så gik jagten ind med at finde en egnet sten, og hvorfor lige denne?

Her kommer svaret fra Erik Skielboe til Egon Andsbjerg Larsen i 1986 i et brev, dateret Viborg 16.11.1987:

 ”Kære Egon

Da vi mødtes på sletten i august vovede jeg at sende dig billeder fra afsløringen af mindestenen i 1946.

Forhistorien er følgende: I foråret 1946 fik vi førere i Silkeborg af Hovedbestyrelsen til opgave at finde en passende sten, som kunne bruges som mindesten over FDF-førere, som faldt i krigen 1940-1945.

Jeg kom da i tanke om, at bag det gamle skovkapel lå der nogle store sten halv begravet i skråningen. Jeg havde set dem, da jeg var på delingsførerskole i 1945 under Poul Schous ledelse.

Et par førere fra Silkeborg tog ud på Sletten for at se på stenen, og vi fandt da også skelpælen, som viste, at stenen lå nogle meter inde på Æblegårdens grund.

Vi kontaktede da Æblegårdens daværende ejer, direktøren for Scandia, Randers og aftalte med ham, at skulle mødes St. Bededag, når han var på Æblegården.

Efter besigtigelsen fik vi lov til at tage stenen, han anede for øvrigt ikke, hvor skellet var. Vi førere fra Silkeborg gik så i gang med at grave stenen ud, og vi lånte et spil fra Falck -Zonen i Silkeborg til at trække stenen ned gennem skoven.

Vi brugte adskillige lørdage på at slæbe den ned på pladsen, hvor den skulle stilles op. På Instruktørlejren i 1946 under ledelse af Poul Riis blev stenen afsløret af daværende Hovedbestyrelsesmedlem Knud Elbæk.

På billedet, hvor flaget fjernes fra stenen, står Franz Garbers til højre, den anden kan jeg ikke huske, hvem er.

Jeg håber, at du kan bruge disse billeder, der er de eneste, der er taget ved den lejlighed.

Med venlig hilsen

Erik Skielboe"

På Instruktionslejren i sommeren 1946 mellem den 23.-30 juni blev stenen afsløret.